Idee7 Doelstellingen

De oprichtingsakte van Stichting Idee7 meldt het volgende doel:

"Het realiseren van ideeën voor en door gehandicapten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord."

Dit stichting heeft hier bewust gekozen voor een ruime stelling. Ook al is de stichting (en voorheen het privé initiatief) vooralsnog gefocused op het organiseren van jaarlijkse Sinterklaasfeesten voor gehandicapten, laat zij zich hierdoor niet beperken om ook andere ideeën voor en door gehandicapten op te pakken.

Het voornaamste doel van de stichting, is dat gehandicapten een lach op hun gezicht en een mooie herrinering hebben!